ที่มา: แบบประเมินพื้นฐานสุขภาพของร่างกายตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนของสมาคมการแพทย์แผนจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
本测试来自《中医体质分类与判定》的中华中医药学会标准